Quý Cô tuổi Mậu Dần là người cam đoan trang, hồn hậu, mang ý thức bổn phận cao, luôn giữ gìn nhân cách phẩm hạnh, được mọi người tôn trọng. Với lòng trong...

'