By

Bộ số này các bạn có thể đánh nuôi trong tuần. Theo thống kê bộ số trong xshn này hầu như tuần nào cũng nổ, xác suất rất cao, có tuần nổ 2-3 nháy. Thông thường...

Xem Thêm