Trước hành vi trên, trung úy Lê Minh Hiếu đã bị cảnh cáo vì vi phạm nghiêm trọng và làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của ngành công an. Để kiểm tra kết quả...

Xem Thêm