By

Thiên Bình (23/9 – 22/10) Theo xem bói tình yêu đối với phụ nữ Thiên Bình, hôn nhân là sự hợp tác sáng tạo giữa hai con người. Nàng không phải mẫu phụ nữ làm...