By

Thành tích không tốt của tuyển Pháp trong những năm qua chủ yếu xuất phát từ những vấn đề nội bộ, khi các cầu thủ và ban huấn luyện thường xuyên có hiềm...

Xem Thêm