hen ho

Một khi đã yêu bạn sẽ không dễ dàng thay lòng đổi dạ, trừ khi đối phương làm chuyện gì có lỗi với bạn mà điều ấy khiến bạn không thể tha thứ.
Xem Thêm