By

Phải cần đến 3 giờ mới tiêu hóa hết được một quả chuối, vì vậy, theo giai ma giac mo nếu mơ thấy mình ăn chuối, có lẽ bạn sắp trải qua một khoảng thời...

Xem Thêm