By

“Thiền” có nghĩa là con ve. Ngọc thiền tức là con ve bằng ngọc. Ngọc thiền mang nhiều ý nghĩa rất đặc biệt trong tu vi phong thủy. Đối với người cổ đại,...

Xem Thêm