nha tho

Như vậy, khi xây dựng một công trình hay một ngôi nhà thuộc sở hữu chung thì phong thủy dựa vào tuổi để tính tốt xấu không dùng được
Xem Thêm