sở xây dựng

Hội đồng kỷ luật của Sở Xây dựng Thanh Hóa đã họp, thống nhất chấm dứt hợp đồng lao động, buộc thôi việc đối với bảo vệ, lái xe đánh bài ăn tiền.
Xem Thêm