By

1. Vạn niên thanh Cây không cần nhiều ánh sáng mặt trời, mà lá vẫn có thể xanh ngay cả khi bạn đặt trong bóng râm. Vì thế, theo xem bói cây phù hợp để đặt ở...

Xem Thêm