By

28 trường hợp nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đều cho tin tức biết, trước đó họ có mua đầu cá hồng về ăn. Sau khi ăn, cùng có...

Xem Thêm