con giap no nan

Chính vì thế cả đời họ cứ sống trong vòng luẩn quẩn với các món nợ nần tiền bạc không dứt.
Xem Thêm