By

Nốt ruồi nằm trên đường Tình duyên (Tâm đạo) tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến tình duyên của mỗi người. Tuy nhiên theo xem bói tình yêu tùy vào vị trí của nốt...

Xem Thêm