By

Theo coi boi ba xương đều có hình tròn thì gọi là Tam tài chẩm, chủ về được phong làm quan Sử. Ba góc đều có xương nhô lên mà ở giữa cũng nhô lên thì gọi là...

Xem Thêm