vụ formosa

“Cứ cho là quy trình cấp phép đúng đi, nhưng không lẽ, cấp phép cho nhà đầu tư vào xong muốn làm gì thì làm, muốn xả thải thì xả thải.
Xem Thêm